Fastigheter - din guide till fastigheter i Sverige

För många betyder begreppet fastighet i dagligt tal en byggnad eller ett hus, men den riktigt korrekta definitionen av fastighet är snarare ett område mark och/eller vatten. De hus och andra typer av byggnader som står på fastigheten är per definition fastighetstillbehör. Detta i kontrast till den vanliga synen att en fastighet snarare är en större byggnad som rymmer olika många lägenheter eller industrilägenheter. Alla fastigheter, stora som små, finns dokumenterade och registrerade hos lantmäteriet eller något av alla kommunlantmäterier runt om i Sverige.

Fastighetstillbehör

Fastighetstillbehör som växtlighet, byggnader mm (sådant som finns för stadigvarande bruk) hör till en fastighet som köps eller säljs. Det som inte ingår vid köp av en fastighet, om inte annat avtalats, är bl.a. reservdelar, fordon, löst monterade inredningsdetaljer och maskiner. T.ex. så ingår inte icke monterade dörrar eller fönster. Annat exempel på saker som inte ingår i en fastighet är lösa persienner som sitter på ett fönster.

Köpa och sälja fastigheter

Här summerar vi kortfattat olika saker man behöver tänka på vid köp av en fastighet med eller utan några tillhörande byggnader.

Fastigheten

Det finns en hel del olika saker som man behöver ha koll på samt kontrollera när man ska köpa ett hus med tillhörande fastighet eller bara en fastighet utan några fastighetstillbehör. Det som de flesta husköpare tänker på är att besiktiga huset och övriga byggnader på fastigheten innan köpet genomförs. Det finns dock fler saker som bör kontrolleras. En sak som ofta glöms bort är att ta reda på vilka servitut som tillhör fastigheten samt kommunens framtida stadsplanering för området som fastigheten ligger i.

Pantbrev

Ett bottenpantbrev eller vanligare benämnt pantbrev är ett pappersdokument vilken används som säkerhet för olika typer av lån, främst bostadslån. Pantbrevet utfärdas på ett visst belopp samt för en viss del av det pantsatta husets värde. Detta pantbrev, i vissa fall pantbreven, utfärdas som bevis för att visa att en inteckning av en fastighet har genomförts i fastighetsboken (ägararkivet) hos Lantmäteriets fastighetsinskrivning.

På en fastighet finns det i många fall pantbrev uttagna av fastighetens tidigare ägare. Pantbreven är numrerade i stigande ordning, vilket i sin tur innebär att pantbrev med lägst nummer har förtur vid en eventuell försäljning och då pengarna vid t.ex. en exekutiv auktion inte täcker de befintliga lånen.

Vid en försäljning av en fastighet händer det ofta att priset för fastigheten är högre än tidigare vilket kan medföra att den nya ägaren behöver låna mer pengar än vad som täcks av tidigare uttagna pantbrev. Då kan den nya ägaren ta ut nya pantbrev hos Lantmäteriet mot en avgift.av 375 SEK per pantbrev samt en stämpelskatt som 2016 ligger på 2% av pantbrevsbeloppet.

Lagfart

I samband med att en fastighet byter ägare så ska detta registreras hos Lantmäteriet. Detta ska ske senast 30 dagar efter att fastigheten har överlåtits till en ny fysisk eller juridisk person. Kostnaden för denna registrering av lagfart ligger på 825 SEK plus 4.25% av köpeskillingen för juridiska personer och 1.5% för fysiska personer.

Fastighetsregistret

I fastighetsregistret hittar man information om alla fastigheter i Sverige och för varje fastighet delas denna information upp i fem olika områden.
  • Den allmänna delen av fastighetsregistret innehåller bl.a. koordinater för alla fastigheter i Sverige
  • Inskrivningsdelen av fastighetsregistret samlar alla uppgifter och tomträtter och lagfarter för fastigheterna.
  • Adressdelen innehåller gatuadress, ortsnamn och postnummer för alla fastigheter.
  • Byggnadsdelen samlar ihop och håller reda på alla byggnader som ingår i och står på fastigheten. Här återfinns också byggnadernas placering samt byggytan för dessa.
  • I taxeringsdelen hittar man historiska data och uppgifter om taxeringsvärderingen för både fastighetens byggnader och fastigheten i sig.


Lantmäteriet hanterar och managerar uppgifterna i fastighetsregistret och uppgifterna kommer från bl.a. skatteverket, lagfarter och kommuner.

Utvalda städer med fastigheter och fastighetsföretag

Nedan följer utvalda ställen och orter i vilka du kan hitta butiker och företag som kan hjälpa dig med fastigheter av olika slag.